Avimap.be - voor inventarisaties

Registreren

Algemene gegevens

Contactinformatie

Adresgegevens

Accountgegevens

Das Passwort kann Zahlen, Buchstaben, Satzzeichen und Sonderzeichen wie (=+$%-_) enthalten. Maximal 50 Zeichen.

Wat doen we met je gegevens?

We vragen naar je e-mailadres, telefoonnummer en adres zodat we je persoonlijk kunnen benaderen bij de coördinatie van de projecten waar je aan meedoet.

Bij het aanmaken van een account ga je akkoord met ons privacybeleid. Je ontvangt inhoudelijke mails over telprojecten en informatie over onze landelijke dag.

Brauchen Sie Hilfe?


Bitte wenden Sie sich an unseren Helpdesk für Beobachter:

Telefon: 024 7 410 410

Oder senden Sie eine E-Mail an helpdesk@ sovon.nl